Fəaliyyətinizdə belə məqam yarana  bilər ki, müəssisəniz böyük məbləğdə gəlir gətirsin, lakin həmin pulların istifadəsiz qalması səbəbindən Siz hər hansı qazanc əldə etmək imkanından məhrum olasınız. Bu halda, kommersiya maraqlarınızın qorunması nöqteyi nəzərindən, həmin vəsaitləri istifadəsiz saxlamaqdansa, onları müəyyən müddət üçün Bankımızda əmanət kimi yerləşdirə bilərsiniz. Müddətli əmanətlər üçün təklif edilən faiz dərəcəsi müştəri ilə əldə olunan razılaşmaya əsasən müəyyən edilir.
Cari hesablara xidmət
Biznes kreditləri
   Kiçik və Orta Biznes Kreditləri
   Fərdi sahibkarlıq kreditləri
Depozitlər
Strukturlaşdırılmış maliyyələşdirmə
Sənədli əməliyyatlar
FATCA
İdxal və ixracatçılara
Axtarış