Şərtlər:
Minimal məbləğ   500 AZN (və yaxud ABŞ dolları / AVRO)
Maksimal məbləğ   Məhdudiyyət yoxdur
Faiz dərəcəsi   Əmanətin müddətindən asılı olaraq, 10%-ə qədər:
     
Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (AZN ilə)
     

Aylıq

  Rüblük
 

Yarım İllik

  İllik
  Müddətin sonunda
    AZN    AZN     AZN    AZN    AZN
3 ay    -   -     -           -   3
6 ay   5   5     -           -   5
9 ay   7   7     -   -   7
12 ay   9   9,1     9,2       10
18 ay   9   9,1     9,2       10
24 ay   9   9,1     9,2   9,5   10
30 ay   9   9,1     9,2       10
36 ay   9   9,1     9,2    9,5   10

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (USD ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    USD    USD     USD    USD   USD
3 ay   -   -     -           -   2
6 ay   2,5   2,6     -           -   3
9 ay   2,6   2,7     -    -    3
12 ay   3   3     3   3   3
18 ay   3   3     3   3   3
24 ay   3   3     3   3   3
30 ay   3   3     3   3   3
36 ay   3   3     3   3   3

 

 

Əmanətin müddəti   Hesablanan faizlər (EUR ilə)
      Aylıq   Rüblük
  Yarım illik
İllik
  Müddətin sonunda
    EUR    EUR     EUR    EUR   EUR
12 ay   1,0   1,1     1,1           -   1,2
18 ay   1,1   1,1     1,2           -   1,3
24 ay   1,1   1,2     1,2    1,3   1,3
30 ay   1,2   1,2     1,3          -   1,4
36 ay   1,2   1,3     1,3    1,4   1,5

 
Əmanət vaxtından əvvəl geri götürüldükdə: 


Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    AZN
0– 89 gün   0%
90 – 179 gün   1%
180 – 269 gün   2%
270 - 359 gün   3%
360 - 1079 gün   4%
Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    USD
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   1%
360 – 719 gün   1.5%
720 – 1079 gün   2%

Əmanətin müddəti  
Hesablanan faizlər
    EUR
0– 179 gün   0%
180 – 359 gün   0.5%
360 – 1079 gün   0.75%


Üstünlükləri:

- yüksək faiz gəlirləri

- əmanəti hissə-hissə çıxarmaq imkanı

- AZN/USD/EUR əmanətlərinin ADİF tərəfindən sığortalanması

- faiz gəlirlərinin əmanətin müddətinə uyğun seçilməsi 

- əmanətin məbləğinin 90%-ə qədər təcili kredit xətti

- hesabı üçüncü şəxsin adına açmaq imkanı

- pulsuz plastik kart


Əmanətin məbləği (AZN/USD/EUR)   Plastik kartın növü
500 – 4 999   Visa Electron və ya Mastercard Maestro
5 000 – 19 999   Visa Classic və ya Mastercard Standard
20 000 – 49 999   Visa Gold və ya Mastercard Gold
50 000 və artıq   Mastercard Platinum
     
Cari hesablara xidmət
Kreditlər
   İstehlak kreditləri
   Biznes kreditləri
Plastik kartlar
   Tariflər
   Yubiley kartları
   İnternet-bank
   SMS-xəbərdarlıq
   Mobil bank
   Card-to-card
   Visa ilə imtiyazlar dünyası
   Cash by Code
   PIN Change
   3D Secure xidməti
   MasterCardMoneySend
   POS Credit xidməti
Depozitlər
   Lider əmanəti
   Güvən əmanəti
Təcili pul köçürmələri
Seyflərin icarəsi
FATCA
Axtarış