Məbləğ:   300-30,000 AZN
Kredit xətti:   100,000 AZN, 120 ayadək
Valyuta:   AZN, USD, EUR
Müddət:   3-48 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   3-24 ay - 26%
25-36 ay - 27%
37-48 ay - 28%
Komissiya:   10,000 manatadək 2%,
10,000 manatdan yuxarı 1%
Sığorta haqqı:   0% dəyişdirilə bilər.
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:    
Cərimə faizi:   Gecikdirilmiş məbləğə görə - müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi + illik 10%
Təminat:   Daşınmaz əmlak (daşınmaz əmlakın likvid dəyəri kredit məbləğinin 150%-dən az olmamalıdır  )
Axtarış