Məbləğ:   300-10,000 AZN
Kredit xətti:    
Valyuta:   AZN, USD, EUR
Müddət:   3-12 ay
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   24%-dən başlayaraq
Komissiya:   0%
Sığorta haqqı:   0%
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:   Bank tərəfindən plastik kart üzrə kredit xətlərinə hesablanmış faizlərin ödənişi üçün güzəşt müddəti (maksimum 40 gün) təyin edilir. Belə ki, Borcalan kredit kartından nağd və ya köçürmə yolu ilə istifadə etdiyi vəsaiti (əsas borcu) növbəti ayın 10-a kimi tam olaraq ödəyərsə, istifadə etdiyi müddətə görə heç bir faiz ödəmir (əsas borc qismən ödənildikdə qalıq vəsaitə görə faiz ödənilir). Sonuncu gün q/iş gününə düşdükdə növbəti iş günü sonuncu gün sayılır.  
Cərimə faizi:   (hesablanmış faizlər növbəti ayın 1-dən 10-na kimi ödənilmədiyi halda əsas borca müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi + illik 10% qaldırılır.
Təminat:    Zamin
Axtarış