Məbləğ:   Kredit milli valyutada olduğu halda depozit məbləğinin 90%-i.  Kredit və yaxud depozit xarici valyutada olduqda  LTV ( kreditin məbləği + komissiya+kreditin faizi ) depozit mebleğinin 90%
Kredit xətti:    
Valyuta:   AZN, USD, EUR
Müddət:   0 gün -depozit müddətinin bitməsinə qədər
İllik faiz dərəcəsi (aylıq annuitet, sərbəst qrafik) /FİFD:   depozit faizi +5%
Komissiya:   0%
Sığorta haqqı:   0
Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD):   FİFD-in  standart düsturu ilə hesablansın
Güzəşt müddəti:    
Cərimə faizi:    
Təminat:   Əmanət, zamin
Axtarış